FOTO: SIRI LØKEN / NRK

Rus-moralistene

Straff hjelper ikke mot rusavhengighet. Nå må tilhengerne av straff ta fakta inn over seg og slutte med synsingen. Jeg synes vanligvis offentlige utredninger er kjedelig lesestoff. De er ofte preget av mye tekst og lite substans. Men ingen regel uten unntak. I desember kom NOU 2019:26: Rusreform – fra straff til hjelp, som er det … Fortsett Rus-moralistene

Recovery konferansen i Trondheim – vel overstått

Å trenge hjelp aktiverer tilknytningssystemet i hjernen; behovet for tilknytning, tilhørighet og omsorg. Recovery handler sjelden om psykologisk endring alene, det handler også om tjenestenes og lokalmiljøets evne og egnethet til å samarbeide med den enkelte i recoveryprosessen. Tusen takk for denne gangen - gleder meg til vår neste store nasjonale konferanse - velkommen til … Fortsett Recovery konferansen i Trondheim – vel overstått