Ledig plass i kvinnegruppe i januar

Det er noen ledige plasser i gruppen som starter i januar 2023.

Gruppebehandling er effektivt og virksomt. Gruppebehandling har dokumentert god effekt på ulike psykiske utfordringer og livskriser. Sammenlignet med individuell terapi gir behandlingsformen deg større tilfang til mulige løsninger på de utfordringene du står overfor – siden flere hoder tenker vanligvis bedre enn ett.

Som deltager får du flere tips til å løse ulike problemstillinger samtidig som du vil oppleve at problemer eller konflikter sjelden bare har en, men mange mulig løsninger eller innfallsvinkler. I grupper hjelper deltagerne hverandre å forstå seg selv og andre.

Gruppeterapi er behandlingsformen der du endrer deg gjennom samhandling med andre og den muliggjør opplevelsen av å delta i et likeverdig fellesskap.

Grupper gir opplevelse av gjensidighet og respekt. Du oppfordres til å fortelle om dine og lytter til andres utfordringer, problemer og erfaringer.

Når du deltar i en gruppe vil du erfare at det finnes andre med nesten tilsvarende problemer som de du selv har. Du er ikke lenger alene om å ikke mestre alt. I gruppeterapi gir deltagerne hverandre råd og tips om hvordan deltagerne kan bedre egen livssituasjon. Det kan ofte være svært nyttig å få råd fra noen som er i nokså tilsvarende situasjon som du selv er i og vet litt hvor skoen trykker. Gruppeterapi er en ypperlig arena for teste ut dine egne problemstillinger.

PRAKTISK INFORMASJON

Taushetsplikt om det som foregår i gruppene er en selvfølge. Gruppen er åpen kun for kvinner, maks 8 medlemmer. Du kan velge mellom mandager eller tirsdager.

Oppstart uke 3, mandag 16. eller tirsdag 17. januar kl. 16.00 – 17.30.

Gruppen går annenhver mandag (oddetallsuker) til sammen 10 samlinger.

Adresse: Strandgaten 199, 2 etg.

Pris: 500 kr pr gang, påmelding innebærer at en blir belastet for alle gruppetimene om en deltar eller ikke. Betaling enten ved vipps 550195, eller kontonummer: 1503.89.00827

Påmelding 15.01.22 til lossiuskari@gmail.com eller mobil 915 58 845.

Kari Lossius psykologspesialist, videreutdanning i MBT (Mentaliseringsbasert) gruppeterapi.

Dette sier en som har deltatt i gruppeterapi:

Det er kanskje dette gruppeterapi handlar om: at dei andre i rommet ikkje fult ut forstår, men ein opplever at dei andre har eit sterkt ønske om å forstå, og at dei gir aksept for at di oppfatning og din reaksjon på din situasjon er både forståeleg og heilt naturleg. Det er ingen som har svara for deg, men ved å stille spørsmål til deg om det som er vanskeleg, må eg reflektere og får dermed ny innsikt. Denne innsikta hjelper meg til å komme vidare i livet.

Når eg opplever strevsame ting i kvardagen vert ikkje desse tinga så viktige som før, fordi eg kan relatere det til ting vi har snakka om i gruppa. Og det strevsame vert ikkje så farleg / alt-oppslukande / betydingsfult som før.

Ein kan bli lei av seg sjølv og sine problem når ein går i individterapi. Å lytte til andre, å prøve å forstå dei andre, er meiningsfullt og gir verdifull innsikt til bruk i møte med menneska og elles i eige liv. Trur også at gruppedeltakarane sin vilje til å dele og evna di (terapeuten si) til å skape tryggleik og tillit er avgjerande for at terapien skal ha så god effekt.

Lurer på om alle som går i gruppeterapi får så mykje att for det, som det eg har gjort. Om dei gjer det, tykkjer eg det er rart at det er så lite kjent at denne behandlingsforma er så god.