Publikasjoner

Her finner du publikasjoner og artikler Kari Lossius har forfattet:

Kvinner og alkohol: Fanny Duckert, Kari Lossius, Edle Ravndal, Bente Sandvik

Dette er en bok som vil være relevant for mange. Den retter seg mot alle som utdanner seg innenfor helsevesenet og sosialsektoren, og som vil komme i kontakt med potensielle problemdrikkere. Boken vil også være velegnet for mennesker som gjerne vil lære mer om kvinner og alkohol. Den kan også være meget nyttig for dem som lurer på sitt eget forhold til alkohol og søker kunnskap om hvordan endre et høyt alkoholforbruk.

Håndbok i rusbehandling – Til pasienter med moderat til alvorlig rusmiddelavhengighet

handbok-utg3

Innenfor rusbehandlingsfeltet møtes fagfolk med mange ulike bakgrunner. Et viktig mål med boken er at den skal være et godt redskap for de forskjellige behandlerne, innenfor både tverrfaglig spesialisert rusbehandling og andre deler av behandlingsfeltet.

Handbook of mentalizing in mental health practice – second edition


Flere publikasjoner:

 • Psykiske lidelser (medforfatter) Gyldendal Akademiske 2016
 • MBT behandling tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014
 • Intervju med Bateman om MBT behandllng i tidsskrift for norsk psykologforening 2013
 • Intervju fra Sør Afrika Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011
 • Lærebok i psykiatri (medforfatter) Gyldendal Akademiske 2010
 • ”She makes the difference” Tidsskrift NPF 2004
 • “What’s love got to do with it” kvinner og vold NPF 2003
 • “Kvinner som forlater voldelige menn” tidskrift NPF 2003
 • “Redd for leve og redd for å dø” tidsskrift for NPF 2003
 • «Deilig deilig, men farlig farlig» Helsetilsynets årsmelding 2002
 • “Kvinner rus og relasjoner” Bergensklinikkhefte 1998
 • “Kvinner rus og livsstil” rapport 1997
 • “Alkoholmisbruk og rusmidler” N. A. D. 1997
 • Kommunikasjon og samspill Cappelen 1996
 • Følelser og Samspill Cappelen 1994
 • Ubevisste samspill Cappelen 1987

«5 kjappe» med Kari Lossius