CV

Kari Lossius

Psykologspesialist

Tlf: 915 58 845

E-post: lossiuskari@gmail.com

 

Utdannelse

2015 – Godkjent MBT behandler

2014 – Godkjent MBT – gruppebehandler

1989 – Spesialist i klinisk psykologi

1984 – Godkjent psykolog

1984 – Embetseksamen i psykologi ved Det psykologiske fakultetet

1979 – Grunnfag sosialantropologi

1978 – Grunnfag psykologi

 

Arbeid etter endt utdannelse

 

2011- 2018 – Klinikkdirektør i Stiftelsen Bergensklinikkene*

2002- 2011 – Klinikksjef i Stiftelsen Bergensklinikkene

2006- dd – Gruppebehandler for voldsutsatte kvinner

1997- dd – Veileder ved Det psykologiske fakultetet

1993- dd – Konsulent og gruppeterapeut ved Studentenes Psykiske Helsevern

2002- 2006 – Koordinator Western Cape, N. Mandela Univ og Det psyk. fakultet

1997-2002 – Klinikksjef ved Hjellestadklinikken Stiftelsen Bergensklinikkene

1996-1997 – Psykologspesialist ved forskningsavdelingen SBK

1993-1996 – Avdelingsleder for kvinnebehandlingen ved Hjellestadklinikken

1992-1993 – Psykologspesialist ved Studentenes Psykiske Helsevern

1989-1992 – Faglig leder ved Basissenteret, Blå Kors i Sandnes

1986-1988 – Avdelingsleder ved Rogaland A. Senter

1984-1986 – Faglig leder ved H.V.P.U. Kristiansund

* (endring kun av stillingsbenevnelse)


Publikasjoner, bøker og artikler

 • Psykiske lidelser (medforfatter) Gyldendal Akademiske 2016
 • MBT behandling tidsskrift for Norsk Psykologforening 2014
 • Intervju med Bateman om MBT behandllng i tidsskrift for norsk psykologforening 2013
 • Intervju fra Sør Afrika Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2011
 • Håndbok i rusbehandling (forfatter og redaktør). Gyldendal Akademiske 2012.
 • Lærebok i psykiatri (medforfatter) Gyldendal Akademiske 2010
 • Kvinner og alkohol: (medforfatter) Universitetsforlaget 2008
 • ”She makes the difference” Tidsskrift NPF 2004
 • “What’s love got to do with it” kvinner og vold NPF 2003
 • “Kvinner som forlater voldelige menn” tidskrift NPF 2003
 • “Redd for leve og redd for å dø” tidsskrift for NPF 2003
 • «Deilig deilig, men farlig farlig» Helsetilsynets årsmelding 2002
 • “Kvinner rus og relasjoner” Bergensklinikkhefte 1998
 • “Kvinner rus og livsstil” rapport 1997
 • “Alkoholmisbruk og rusmidler” N. A. D. 1997
 • Kommunikasjon og samspill Cappelen 1996
 • Følelser og Samspill Cappelen 1994
 • Ubevisste samspill Cappelen 1987

 


Andre verv

2014- d.d – Medlem i fagrådet ADHD Norge

2013- d.d  – Medlem overdosekampanjen – Helse direktoratet

2012- 2015 – Medlem KRÅD

2010 -2014 – Leder overdose kampanjen kunnskapssenteret

2007-2009 – Medlem av ekspertgruppen for dobbeltdiagnoser

2006 – Leder av gruppe vedrørende realisering av rusreformen

2005 – Medlem av rusplangruppen Helse Vest

2003- 2005 – Leder av regjeringens ekspertgruppe i alkoholspørsmål

2002 – Medlem av rusplangruppen i Hordaland

1995-1998 – Medlem av forhandlingsutvalget NPF Hordaland

1995-1998 – Styremedlem i NPF Hordaland

1991-1995 – Leder av Organisasjonsutvalget i NPF

1988-1992 – Leder av forhandlingsutvalget i NPF Rogaland

1986-1992 – Styremedlem av NPF Rogaland

1884-1986 – Styremedlem av NPF Møre og Romsdal

 


Last ned CV som pdf her


 

Rebekka Lossius

Psykolog

tlf: 970 87 877

rebekkalossius@gmail.com

 

Utdannelse og kurs

2014-01 ‑ 2018-12 – Universitetet i Bergen, Profesjonsstudiet i psykologi

19.04.2018 ‑ 20.04.2018 – KoRus vest, Bergensklinikkene, Personlighetsvansker og ruslidelser

01.02.2018 ‑ 02.02.2018 – KoRus vest, Bergensklinikken, Introduksjon til Mentaliseringsbasert terapi

04.05.2016 – Stiftelsen Bergensklinikkene, Motiverende intervju og mentalisering

20.02.2015 – Norsk Psykologforening, SKAM – innføring i Emosjonsfokusert terapi og arbeid med skam

 

Arbeidserfaring

2019-03 ‑    PPT Askøy, Pedagogisk psykologisk rådgiver

2016-11 ‑ 2019-01 – Avdeling for Rusmedisin, Seksjon Tertnes, Assistent

2015-08 ‑ 2016-11 – Tertnesflaten bofellesskap, Assistent

2007-07 ‑ 2008-04 – Adecco, Barnehageassistent

 

Debatt i VG: Rusreformen