Terapi

Samtalebehandling

Noen ganger er det nyttig, andre ganger helt nødvendig å snakke med en utenforstående om vanskelige følelser, tanker, livskriser, utfordringer med de nærmeste, problemer på jobben og mye mer. Noen ganger er det ikke mulig å ta seg sammen eller følge andres velmente råd.  Mange av oss vil trenge profesjonell hjelp i løpet av livet.

Individuell terapi

Individuell terapi er den vanligste behandlingsformen i Norge og omfatter alt fra noen få krisesamtaler til med langvarig behandling som strekker seg over flere måneder. Individuell behandling er fleksibel, og tar utgangspunkt i den enkeltes behov og/eller problemstilling. Målet med behandlingen er å redusere plager og symptomer, øke egen opplevelse av mestring og bedre håndtere vanskelig emosjonelle eller relasjonelle utfordringer.

Parterapi

Nære relasjoner kan være vanskelige. Mange opplever at relasjoner låser seg, negative spiraler forsterkes og det skal mindre og mindre til før en krangel er et faktum.

I parbehandling vil fokuset primært være på relasjonen, hvordan paret følelsesmessig reagerer på hverandre, hvordan de forstår hverandre og hvordan samhandlingen virker inn på kvaliteten i parforholdet. Det kan være viktig å utforske hva som trigger konfliktene og hvordan paret skal få en bedre forståelse av hverandre.

Familieterapi

Ikke sjeldent ligger ”problemet” i systemet ikke i personen. I familieterapi er terapeuten mest opptatt av hvordan interaksjonen/samspillet i familien virker inn på de enkelte medlemmene.  I denne behandlingen tenker man ofte at en del psykiske lidelser mer er et symptom på et dysfunksjonelt samspill enn på et individuelt problem. Noen ganger kan hele familien være til stede, men ofte har behandlingen fokus på samspillet selv om ikke alle sitter fysisk samlet hos psykologen.

Gruppeterapi

Ubuntu kommer fra Zuluene i Sør Afrika og kan oversettes med at ingen mennesker er eller kan være noe bare i kraft av seg selv. Mennesker er sosiale vesener. Gruppeterapi  har som sitt primære mål å hjelpe deltagerne til å bli mer sosial trygg, og forholde seg til andre på en mer konstruktiv måte. I gruppeterapi endrer den enkelte seg gjennom samhandling med andre og en møter mennesker som er i en litt tilsvarende situasjon som seg selv.

Det finnes ulike grupper her under dynamiske grupper (6-8 deltagere) og temastyrte gruppe (10-12 deltagere).

Temagrupper:

”Er du bekymret for ditt alkoholkonsum”

”Født sånn, blitt sånn, om å forstå psykiske lidelser og interpersonlige utfordringer»

Time over nett

Jeg tilbyr digital behandling. Det betyr at du kan få behandling fra ditt hjem. Jeg bruker programmet «Confrere» som er godkjent av norske helsemyndigheter.


Gruppetilbud

Påmelding til lossiuskari@gmail.com eller ring 915 58 845.


Les om priser og betingelser her


Du finner meg her:

Strandgaten 199

5004 Bergen

Tlf: 915 58 845

E-post: lossiuskari@gmail.com

Se på kart her

Ta kontakt!

Skriv kort hva det gjelder. Deretter vil jeg kontakte deg for en snarlig avtale. Vil gjøre deg oppmerksom på at meldingen ikke må inneholde sensitive opplysninger.

Send en henvendelse her:


LES OGSÅ

Priser og betingelser

Video av Kari

Hvorfor snakker vi ikke om det som skader oss mest?