Kari Lossius

Psykologspesialist Kari Lossius har arbeidet som psykolog i mer enn 30 år. Hun har i denne perioden arbeidet som terapeut, forsker og leder.

Lossius har jobbet med rusproblematikk siden 1986. Parallelt med dette har hun vært veileder på universitetet fra 1994 og terapeut ved helsetjenesten UiB.

Kari Lossius har vært spesialist i klinisk psykologi siden 1989 og er medforfatter av flere bøker innen emneområdene psykologi, rus og behandling. I tillegg har hun skrevet flere fagartikler og kronikker.

Lossius er en flittig brukt foredragsholder, både nasjonalt og internasjonalt.

I 2019 åpnet hun privat praksis og tilbyr:

Fra 2020 er Rebekka Lossius tilknyttet praksisen og tilbyr behandling og psykolog/PhD Jøri G. Horverak er samarbeidspartner.

Kari tilbyr også digital behandling via programmet Confrere som er godkjent av norske helsemyndigheter. 


Ingen henvisning

Du trenger ikke henvisning fra lege. Jeg har stor pågang og det er derfor noe ventetid. Ta kontakt for å høre når du kan komme til.


→ Bestill time eller send henvendelse her


SE MER

→ Publikasjoner

Videoer av Kari Lossius

Siste innlegg

Krympflasjon gjelder også i psykiatri og rusbehandling

Språkrådet har kåret krympflasjon til årets ord. Ordet henviser til når størrelsen av en vare blir mindre, selv om prisen står stille, eller øker. Sjeldent har årets nyord vært mer passende for tilstanden i Helse-Norge, skriver Rebekka og Kari Lossius. Mens de store matvarekjedene blir ettergått i sømmene og butikksjefen må svare på hvorfor sjokoladeposen veier mindre, men selges til samme pris som før, slipper regjeringen og helseministeren unna de ubehagelige spørsmålene om hvordan krympflasjon vil virke inn i våre helsetjenester de neste årene.

Ledig plass i kvinnegruppe i januar

Sagt om gruppeterapi: Det er kanskje dette gruppeterapi handlar om: at dei andre i rommet ikkje fult ut forstår, men ein opplever at dei andre har eit sterkt ønske om å forstå, og at dei gir aksept for at di oppfatning og din reaksjon på din situasjon er både forståeleg og heilt naturleg. Det er ingen som har svara for deg, men ved å stille spørsmål til deg om det som er vanskeleg, må eg reflektere og får dermed ny innsikt. Denne innsikta hjelper meg til å komme vidare i livet.

Flere innlegg