Kari Lossius

Psykologspesialist Kari Lossius har arbeidet som psykolog i mer enn 30 år. Hun har i denne perioden arbeidet som terapeut, forsker og leder.

Lossius har jobbet med rusproblematikk siden 1986. Parallelt med dette har hun vært veileder på universitetet fra 1994 og terapeut ved helsetjenesten UiB.

Kari Lossius har vært spesialist i klinisk psykologi siden 1989 og er medforfatter av flere bøker innen emneområdene psykologi, rus og behandling. I tillegg har hun skrevet flere fagartikler og kronikker.

Lossius er en flittig brukt foredragsholder, både nasjonalt og internasjonalt.

Siden 2019 har hun drevet Minding Minds og tilbyr:

Fra 2020 er Rebekka Lossius tilknyttet praksisen og tilbyr behandling og psykolog/PhD Jøri G. Horverak er samarbeidspartner.

Kari tilbyr også digital behandling via programmet Confrere som er godkjent av norske helsemyndigheter. 


Ingen henvisning

Du trenger ikke henvisning fra lege. Jeg har stor pågang og det er derfor noe ventetid. Ta kontakt for å høre når du kan komme til.


→ Bestill time eller send henvendelse her


 

SE MER

→ Publikasjoner

Videoer av Kari Lossius

Siste innlegg

Ærlighet i behandlings­rommet kan straffe seg

Vi vet at vellykket behandling fordrer at alliansen mellom terapeut og pasient er trygg og taushetsbelagt. Når hjelpesøkende atferd blir sanksjonert og fortroligheten brytes, vil de fleste vegre seg for å oppsøke behandling. Plikten om å melde etter subjektive vurderinger av pasienters rusmønsterinntak setter behandlingsalliansen i en krise, og kan svekke pasientens tillit til at det hjelper å kontakte helsevesenet med psykiske problemer. Verre er det at hele pasientpopulasjoner med rette kan bli redd for konsekvensene av å søke hjelp.

Podkast: Myter og skam om rus og rusbehandling

Podkast episode med Mari Westad: Mitt inntrykk av Kari etter å ha snakket med henne er at hun er humoristisk, åpen og reflektert. I denne episoden snakker vi om de største mytene rundt rusavhengighet, hva Kari ville gjort om hun skulle startet en klinikk i dag, hvorfor psykoedukasjon og mentalisering er viktige verktøy for personer med angst, og hvorfor gruppeterapi er så effektivt.

Krympflasjon gjelder også i psykiatri og rusbehandling

Språkrådet har kåret krympflasjon til årets ord. Ordet henviser til når størrelsen av en vare blir mindre, selv om prisen står stille, eller øker. Sjeldent har årets nyord vært mer passende for tilstanden i Helse-Norge, skriver Rebekka og Kari Lossius. Mens de store matvarekjedene blir ettergått i sømmene og butikksjefen må svare på hvorfor sjokoladeposen veier mindre, men selges til samme pris som før, slipper regjeringen og helseministeren unna de ubehagelige spørsmålene om hvordan krympflasjon vil virke inn i våre helsetjenester de neste årene.

Flere innlegg