Priser og betingelser

Priser

Jeg har ikke statlig refusjonsavtale. Det innebærer at du må betale for behandlingen selv, men du trenger til gjengjeld ikke henvisning fra lege.

Mange har behandling/helseforsikring gjennom jobben som dekker ca 10 timer hos psykolog. Anbefaler at du undersøker dette nærmere.

 

Terapi

Enkeltime (45 min) kr 1 000,-

Dobbeltime (90 min) kr 1 800,-

Time på kveldstid (etter kl. 16) kr 1 200,-

Parterapi (50 min) kr 1 200,-

Parterapi dobbeltime (90 min) kr 2 000,-

Parterapi kveldstid (etter kl. 16) kr 1 400,-

 

Kurs og veiledning

Individuell veiledning (50 min) kr 1 300,-

Veiledning av gruppe (50 min) kr 1 800,-

 

Kurs og undervisningoppdrag

Ta kontakt for å drøfte opplegg og pris.

 

Betingelser

Avbestilling av time

Timer må avbestilles senest 24 timer før starttidspunkt på oppsatt time. Avbestillinger etter dette tidspunktet belastes i sin helhet uansett årsak.

 

Betaling

Betaling gjøres etter hver time. Du betaler på kortterminal, eller ved bruk av Vipps. Det er også mulig å få tilsendt faktura.

 

Forsikringsgaranti

Dersom du får utgiftene dekket av forsikringsselskap eller arbeidsgiver, må du medbringe garanti til første time. Hvis ikke må du selv legge ut i påvente av slik garanti.

 

Taushetsplikt

I Norge har psykologer taushetsplikt, men i enkelte tilfeller har vi opplysningsplikt. Se barnevernloven § 6-4, og Lov om helsepersonell §23 og § 31-34 for mer informasjon.