Priser og betingelser

Priser

Jeg har ikke statlig refusjonsavtale. Det innebærer at du må betale for behandlingen selv, men du trenger til gjengjeld ikke henvisning fra lege.

Mange har behandling/helseforsikring gjennom jobben som dekker ca 10 timer hos psykolog. Anbefaler at du undersøker dette nærmere.

Terapi

Enkeltime (45 min) kr 1 300,-

Time på kveldstid (etter kl. 16) kr 1 500,-

Parterapi (45 min) kr 1 600,-

Parterapi kveldstid (etter kl. 16) kr 1 800,-

Kurs og veiledning

Individuell veiledning (45 min) kr 1 500,-

Veiledning av gruppe (50 min) kr 1 900,-

Kurs og undervisningoppdrag

Ta kontakt for å drøfte opplegg og pris.

Betingelser

Avbestilling av time

Timer må avbestilles senest 48 timer (2 virkedager, ikke helligdager eller helg) før starttidspunkt på oppsatt time. Det vil si at en time på mandag må avbestilles torsdag. Avbestillinger etter dette tidspunktet belastes i sin helhet uansett årsak.

Betaling

Betaling gjøres etter hver time. Du betaler på kortterminal, eller ved bruk av Vipps.

Forsikringsgaranti

Dersom du får utgiftene dekket av forsikringsselskap eller arbeidsgiver, må du medbringe garanti til første time. Hvis ikke må du selv legge ut i påvente av slik garanti.

Taushetsplikt

I Norge har psykologer taushetsplikt, men i enkelte tilfeller har vi opplysningsplikt. Se barnevernloven § 6-4, og Lov om helsepersonell §23 og § 31-34 for mer informasjon.

Erklæringer

Erklæringer koster kr 1 300,- som tilsvarer en times arbeid.