Foredrag

Jeg kan tilby ulike typer foredrag og undervisningspakker alt fra korte innlegg på 30-45 minutter til heldagsundervisning. Tema kan være alt fra ”Hva er god behandling og betydningen av gode rasjoner” til ”Mentalisering og ledelse”.

Foredrag om MBT i Ungarn 2019

Her er noen eksempel

”Hvis jeg skal ha tro på meg må du har tro på meg”

Dette er et foredrag som belyser betydningen av gode terapeutiske relasjoner.  Hva må til for å skape en god terapeutisk relasjon, hvordan kan vi hjelpe andre til å oppleve mestring og tro på seg selv.

 

”Ja visst er det forskjell på oss”

Foredraget understreker at selv om vi bor i verdens mest likestilte land kan det være nyttig å ta hensyn til kjønnspesifikke behov i behandling av mennesker som sliter med rus eller psykiske lidelser.

 

”Født sånn, blitt sånn” 

Nesten halve manuset om oss er skrevet ved fødselen. Vi er alle født med emosjonell behov som frykt, sinne, nysgjerrighet og behov til tilknytning. Noen av oss er mer sårbar enn andre, noen av oss tenner lett på alle pluggene, andre er mer avslappet.  Men alle trenger vi gode oppvekstsvilkår som kan hjelpe oss til å utvikle vår evne til å regulere følelser og mentaliseringsevne. Foredraget forsøker å belyse samspillet mellom ”arv og miljø”, hva som er viktige faktorer for ”sunn”emosjonell utvikling.

 

”Dobbelt opp er dobbel trøbbel”

Rus og psykiske lidelser, her kan jeg tilby flere ulike foredrag som omhandler emnene rus og psykiske lidelser. Hvordan psykiske lidelser utløser rusavhengighet, hvordan rus utvikler psykiske lidelser og hvordan rus og psykiske lidelser gjensidige forsterker hverandre.  Dette er et stort og komplekst tema og mange ganger kan det være nyttig å bruke både en og to dager på dette.

 

”Den bunnløse skammen”

Om å være kvinne og utvikle en rusavhengighet. Kvinnerollerollen er på mange måter en beskyttelse mot å utvikle avhengighet, fylla er fremdeles mer akseptert blant menn. Menn drikker ca 40% mer enn kvinner, men hvis du som kvinne først har fått alvorlige rusproblemer utstøtes kvinnene raskere fra ”det gode selskap”. Mange rusavhengige kvinner opplever i tillegg til belastningen med å ha en avhengighet at deres rolle som ”ekte kvinne” blir utfordret.

 

”Den bunnløse sorgen”

Om å miste en mamma eller pappa i en overdose. Barn av rusmiddelavhengige som mister en eller begge av sine foreldre i en overdose opplever ofte ikkebare en dyp sorg,  men også en dyp skam. Mange forteller om ambivalens, skyldfølelse, sinn og fortvilelse. Foredraget beskriver barns ulike opplevelse og traumer og hva de sier de trenger av hjelp til å håndtere sorgen sin.

 

«Hvorfor går hun ikke bare» 

Om å forstå kvinner og vold. Hva er det som gjør at hun går tilbake til han som skader henne, hva er de psykologiske mekanismene som binder kvinner eller barn og menn til vold . Hvordan hjelpe voldsofferet til å løsrive seg og betydningen av å møte andre i en tilsvarende situasjon.

 

”Hvorfor sier han dette da….”

Mentalisering er å se den andre fra innsiden og seg selv fra utsiden. Mentalisering er sjelens immunforsvar og god evne til mentalisering gir god psykisk helse. Ledere har et særlig ansvar til å metallisere seg selv og sine medarbeidere. Gode ledere kjennetegnes med evne til å danne gode relasjoner, være nysgjerrig på sine medarbeidere og håndtere kritikk på uten å gå i forsvar. Foredraget belyser også hva som er mentaliseringssvikt og hvorfor det er viktig å stoppe når en er overaktivitet

 


 

Videre kan jeg tilby ulike foredrag innen ulike temaer som omhandler rusbehandling, og forebygging, hva er kjennetegnet på en god behandling, behandlerens betydning m.m.

 

Foredrag med journalist og vinkjenner Ingvild Tennfjord

 


Kveldsseminar hos Akt kompetanse

Referanser

→ Se videoer av Kari Lossius

 


 

Spørsmål? Skriv til meg: