Kveldsseminar hos Akt kompetanse

Her finner du oversikt over kommende kveldsseminarer hos Akt kompetanse.

Tidspunkt er kl. 18.00 – 20.00 i 2. etasje i Strandgaten 199, Bergen.

Seminarene passer for både brukere, pårørende og fagpersoner i tillegg til andre interesserte.

Pris: kr. 200,- per person som betales via Vipps eller kontonummer.

Påmelding for alle kurs til therese@aktkompetanse.no

 


29. august 2019:

Rusmiddelbruk: Veien til lykke, gode følelser, mestring og økt selvbilde, men også veien til katastrofe.

Om å forstå rusmiddelbrukens ulike funksjoner. Foredragsholdere: Therese Dahl og Silje Svarstad.


5. september 2019

Det eneste jeg ikke er redd for er straff og avvisning (sitat fra pasient)

Om forebygging og håndtering av tilbakefall i behandling av mennesker med rusmiddelavhengighet. Foredragsholdere: Kari Lossius og Eva Karin Løvaas

 

19. september: 

Dersom han elsket meg, hadde han sluttet å drikke.

Om pårørende sin opplevelse av å leve sammen med en som strever med rusmiddelavhengighet. Foredragsholder: Kari Lossius
 

24. oktober: 

Hva i all verden var det som skjedde nå?

Om mentaliseringsbasert miljøterapi for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Foredragsholdere: Andreas Heldal og Kari Lossius


12. november:

Helsefremmende endorfinkick

Om betydningen av fysisk trening for god psykisk helse. Foredragsholder: Thomas Dahl Orø.


11. desember:

Ja visst er det forskjell på oss

Om betydningen av å forstå kjønn i forebygging, behandling og forskning. Foredragsholdere: Kari Lossius og Fredrik Sylvester Jensen


14. januar 2020:

Det forsømte tema: Om kjønns- og seksualitetsmangfold i rusbehandling

Foredragsholdere: Kari Lossius med gjesteforeleser Frøya A. Nepstad.


30. januar, 13. februar, 18. februar og 25. februar 2020:

Fire kveldsseminarer med ulike foredrag innen temaet:

ADHD, hvordan forstå og hjelpe?

De som deltar på alle seminarene vil få kursbevis. Foredragene holder en gjennomgående rød tråd innen temaet ADHD, hvordan forstå og hjelpe. Med  ulike fokus hver gang, fra innsikt og forståelse  til mestringsstrategier og behandlingstiltak.  Foredragsholdere: Therese Dahl, Silje Svarstad, Eva Karin Løvaas, Thomas Dahl Orø mfl.


10. mars 2020:

Hjernen er ikke alene

Om rus og tilknytning. Foredragsholdere: Fredrik Sylvester Jensen og Kari Lossius.


All påmelding til therese@aktkompetanse.no eller meld deg på her: