Krympflasjon gjelder også i psykiatri og rusbehandling

Språkrådet har kåret krympflasjon til årets ord. Ordet henviser til når størrelsen av en vare blir mindre, selv om prisen står stille, eller øker. Sjeldent har årets nyord vært mer passende for tilstanden i Helse-Norge, skriver Rebekka og Kari Lossius. Mens de store matvarekjedene blir ettergått i sømmene og butikksjefen må svare på hvorfor sjokoladeposen veier mindre, men selges til samme pris som før, slipper regjeringen og helseministeren unna de ubehagelige spørsmålene om hvordan krympflasjon vil virke inn i våre helsetjenester de neste årene.

Ledig plass i kvinnegruppe i januar

Sagt om gruppeterapi: Det er kanskje dette gruppeterapi handlar om: at dei andre i rommet ikkje fult ut forstår, men ein opplever at dei andre har eit sterkt ønske om å forstå, og at dei gir aksept for at di oppfatning og din reaksjon på din situasjon er både forståeleg og heilt naturleg. Det er ingen som har svara for deg, men ved å stille spørsmål til deg om det som er vanskeleg, må eg reflektere og får dermed ny innsikt. Denne innsikta hjelper meg til å komme vidare i livet.

Løftebrudd og nedprioritering av psykiatri- og rusbehandling

«Finnes det noen lyspunkt i budsjettet? Tja. Men det er tydelig at rusfeltet bygges ned nok en gang», skriver Rebekka og Kari Lossius i dette innlegget. Innlegget ble først publisert på psykologisk.no I januar i år, var helseminister Ingvild Kjerkol klar i sin tale: Den forrige regjeringens prioritering av folks psykiske helse var ikke god … Fortsett Løftebrudd og nedprioritering av psykiatri- og rusbehandling