Ærlighet i behandlings­rommet kan straffe seg

Vi vet at vellykket behandling fordrer at alliansen mellom terapeut og pasient er trygg og taushetsbelagt. Når hjelpesøkende atferd blir sanksjonert og fortroligheten brytes, vil de fleste vegre seg for å oppsøke behandling. Plikten om å melde etter subjektive vurderinger av pasienters rusmønsterinntak setter behandlingsalliansen i en krise, og kan svekke pasientens tillit til at det hjelper å kontakte helsevesenet med psykiske problemer. Verre er det at hele pasientpopulasjoner med rette kan bli redd for konsekvensene av å søke hjelp.

Når ideologi trumfer sunn fornuft 

Regjering gikk til valg på at det skulle være «vanlig folk sin tur». Sjelden har et slagord gitt mer bismak. For nå får vanlig folk, som befinner seg i en svært sårbar livssituasjon, færre muligheter til å velge hvor de skal motta en behandling som kan være helt avgjørende for resten av livet deres.