FOTO: SIRI LØKEN / NRK

Rus-moralistene

Straff hjelper ikke mot rusavhengighet. Nå må tilhengerne av straff ta fakta inn over seg og slutte med synsingen. Jeg synes vanligvis offentlige utredninger er kjedelig lesestoff. De er ofte preget av mye tekst og lite substans. Men ingen regel uten unntak. I desember kom NOU 2019:26: Rusreform – fra straff til hjelp, som er det … Fortsett Rus-moralistene

«Jeg vet at det ikke er farlig, men er livredd likevel»

Vi som tilhører arten homo sapiens har fått utdelt en helt fantastisk hjerne. Den tillater oss å løse problemer og samhandle på måter som bare mennesker kan. Vi kan lage logiske slutninger, utføre og evaluere kompliserte oppgaver, analysere og forsøke å forstå sosiale situasjoner. Mennesker mentaliserer, og dette er vi mye bedre til enn alle … Fortsett «Jeg vet at det ikke er farlig, men er livredd likevel»

RUSBEHANDLING: om de små fremskrittene og de alvorlige tilbakefallene

Rusbehandling må tilpasses den enkelte pasients særegne behov og utfordringer. Nyere forskning er tydelig: Tilbakefall tar liv! Og anbefalingene er klare: Pasienten må motiveres til å fortsette sin behandling, særlig når det er på det tyngste, og man er i ferd med å gi opp. Vi vet at rusmiddelavhengighet fører til endringer i en rekke … Fortsett RUSBEHANDLING: om de små fremskrittene og de alvorlige tilbakefallene