Ensomhet

Ensomhet er farligere enn å røyke 10 sigaretter om dagen eller drikke en flake vin.

Mennesket er et flokkdyr. Det sies at størrelsen på flokken til de ulike dyreartene regulerer størrelsen på hjernen. Ingen har større hjerne enn vi mennesker og ingen har utviklet større eller mer komplekse organisasjoner enn det vi har gjort.

For å overleve må vi derfor lære oss å forholde oss til andre, kunne samarbeide, stole på andre og ikke minst emosjonelt regulere oss i forhold til hverandre. Sammen med andre kan vi løse kompliserte oppgaver vi ikke hadde klart alene.

 

Ubuntu

Ubuntu kommer fra Zululene i Sør Afrika og kan oversettes med at ingen av oss er noe alene i kraft av bare oss selv, det er gjennom andre at vi utvikler vår identitet og selvforståelse.

Gjennom andre regulerer vi følelsene våre og venner gir trøst og styrke slik at vi kan tåle nye utfordringer. Derfor er venninner mer effektiv mot flyskrekk enn valium og gode relasjoner er tre ganger så virksomt mot depresjon som medikamenter. Foruten at venner har denne positive effekten på psykisk helse har godt vennskap få eller ingen bivirkninger.

Den beste helseforsikringen en kan gi en liten jente er en bestevenninne. En god venn har mye større verdi enn 1000 likes på Facebook.

 

Det gode liv

Forskere har lenge vært opptatt av hva vi kan gjøre for å få et langt og godt liv. Dataene er nokså entydig; det er ikke et sunt kosthold, passe på å unngå overvekt, være opptatt av fysisk aktivitet, eller sikre seg årets influensavaksine.

De som lever lenge og lengre enn de fleste av oss, har noen fellestrekk på tvers av kontinenter og kulturer. Fellestrekket er gode venner og et aktivt sosialt liv. Det er så enkelt og så vanskelig, ensomhet kan med andre ord være livsfarlig.

Blir du satt på sidelinjen eller plassert i «utenforskapet» stjeles det leveår fra deg. Når vi vet dette, har vi alle et ansvar for å passe på at ingen havner på utsiden av fellesskapet – «for alle må få være med».

 

Et felles ansvar

Det kan bety at 10 åringen kanskje ikke skal plukke ut hvem han eller hun vil invitere til bursdagen sin, men at mor og far bestemmer at enten skal alle være med eller ingen, at mobbing settes mye høyere opp på dagsorden og at vi tar vare på de som trenger det aller mest.

Mennesker med rus eller psykiske lidelser har ikke bare ofte en forringet livskvalitet, mange dør 10- 15 år tidligere enn sin aldersgruppe. Syretesten på den etiske kvaliteten i et land er dets evne til å inkludere de som strever aller mest.

Og så blir spørsmålet – hvor god er vi til akkurat det?

 

– Kari Lossius