Ruskonferansen 2019 – Trondheim

Jeg skal holde et innlegg på Ruskonferansen i Trondheim 24.-25. april 2019 om kjønn og behandling.

Rusproblematikk angår og berører oss alle – enten i kraft av at vi er medlemmer av storsamfunn eller lokalmiljø, gjennom roller i arbeid og fritid, som brukere eller pårørende.

Hva er det i samfunnet og kulturen som bidrar til rusproblemer?

Hva er det som gjør at noen lokalsamfunn har mye problematikk og andre lite?

Når og hvordan overføres rusproblematikk fra generasjon til generasjon, og hvilke faktorer gjør at noen individer er mer sårbare for å utvikle rusproblemer enn andre?

Hvordan skal vi som samfunn hjelpe de som er mest berørt?

Hvordan kan vi vite hva slags behandling som virker og hva som er viktig for brukere og pårørende?

Og hva kan vi gjøre for at flest mulig skal få den hjelpen de har behov for?

Dette er noen av spørsmålene som stilles foredragsholderne under Ruskonferansen 2019.  To dager spekket med kunnskapsformidling, engasjement og gode møter mellom fagfolk, brukere, pårørende, beslutningstakere og andre interesserte.

Skrevet om mitt innlegg: Kjønn og behandling

Sårbare pasienter trenger kjønnsspesifikk behandling, mener psykologspesialist Kari Lossius. Hun peker på at det er lite forskning rundt teamet kjønn og behandling, men fremhever viktigheten av at behandlere er bevisst denne problematikken.

Hvordan unngå å skade pasienter og hvordan tilby en behandlingen som er av en sånn kvalitet at vi kunne gitt den til våre mødre, døtre eller venninner?

Dette skal Lossius snakke om under Ruskonferansen 2019. Hun har lang erfaring fra rusbehandling, både som forsker, veileder, behandler og leder. I dag arbeider hun som privatpraktiserende psykolog i «Kari Lossius psykologtjenester – Minding Minds»

Lossius er en dreven foredragsholder og medforfatter og redaktør på flere bøker innen psykologi og behandling.

 

Les mer om Ruskonferansen her

Meld deg på her