Ruskonferanse 10.-11. desember 2020

RIO og Veien Tilbake inviterer ansatte i rusfeltet til en spennende og nyskapende fagkonferanse med workshop. Sammen inviteres kommunehelsetjenestene, private og offentlige behandlingsinstitusjoner, NAV, Friomsorgen, bruker- og interesseorganisasjoner, og andre interesserte til en to dagers fagkonferanse med workshop på Gardermoen. Det kommer en rekke foredragsholdere som vil presentere det de brenner for på sine fagfelt … Fortsett Ruskonferanse 10.-11. desember 2020