Ruskonferanse 10.-11. desember 2020

RIO og Veien Tilbake inviterer ansatte i rusfeltet til en spennende og nyskapende fagkonferanse med workshop.

Sammen inviteres kommunehelsetjenestene, private og offentlige behandlingsinstitusjoner, NAV, Friomsorgen, bruker- og interesseorganisasjoner, og andre interesserte til en to dagers fagkonferanse med workshop på Gardermoen. Det kommer en rekke foredragsholdere som vil presentere det de brenner for på sine fagfelt og som vil belyse nye temaer i rusdebatten. Noen av temaene kan være kontroversielle for noen.

Og det er viktig for å bringe bredde og nye ideer inn i rusfeltet.

Helseminister Bent Høie åpner konferansen. Deretter kjøres plenumsforedrag med lederen for Ruseformutvalget, førstestatsadvokat  hos Riksadvokaten, Runar Torgersen og psykologspesialist Kari Lossius, før vi deler oss i arbeidsgrupper.

Tilsammen er det ni foredragsholdere som kjører parallellsesjoner der hver deltager kan velge to foredrag de kan delta på.

Dagen avsluttes med en paneldebatt med flere av foredragsholderne. Paneldebatten ledes av Kenneth Arctander Johansen fra RIO. Arrangørene ønsker å motivere til videre samarbeid mellom deltagerne på konferansen for å skape et best mulig tilbud til brukerne.

Konferansen er utfordrende, lærerik, aktiv og annerledes. På dag 2 starter innleder professor emeritus Sverre Nesvåg, så kjøres det workshop der det i grupper diskuterer hvordan vi sammen kan skape et bedre rusfelt, der vi tar med oss inspirasjon fra foredragene og kommer med egne innspill. Hver gruppe presenterer det de har kommet fram til på slutten av dagen.

 

Se program her

Påmelding her