Ekstra kvinnegruppe høsten 2022 i Bergen

Gruppebehandling er effektivt og virksomt, og har dokumentert god effekt på ulike psykiske utfordringer og livskriser. Sammenlignet med individuell terapi, gir behandlingsformen deg større tilfang til mulige løsninger på de utfordringene du står overfor – siden flere hoder tenker vanligvis bedre enn ett.

Som deltager får du flere tips til å løse ulike problemstillinger samtidig som du vil oppleve at problemer eller konflikter sjelden bare har en, men mange mulig løsninger eller innfallsvinkler. I gruppen hjelper deltakerne hverandre å forstå seg selv og andre.

Gruppeterapi er behandlingsformen der du endrer deg gjennom samhandling med andre og den muliggjør opplevelsen av å delta i et likeverdig fellesskap.

Grupper gir opplevelse av gjensidighet og respekt. Du oppfordres til å fortelle om dine og lytter til andres utfordringer, problemer og erfaringer.

Når du deltar i en gruppe vil du erfare at det finnes andre med nesten tilsvarende problemer som de du selv har. Du er ikke lenger alene om å ikke mestre alt. I gruppeterapi gir deltagerne hverandre råd og tips om hvordan deltagerne kan bedre egen livssituasjon. Det kan ofte være svært nyttig å få råd fra noen som er i nokså tilsvarende situasjon som du selv er i og vet litt hvor skoen trykker. Gruppeterapi er en ypperlig arena for teste ut dine egne problemstillinger.

Taushetsplikt om det som foregår i gruppene er en selvfølge.

Gruppen er åpen kun for kvinner, maks 8 medlemmer.

Oppstart mandag 15. august kl. 16.00 – 17.30

Gruppen går annenhver mandag (oddetallsuker) til sammen 10 samlinger høsten 2022:

  • 15.08
  • 29.08
  • 12.09
  • 26.09
  • 10.10
  • 24.10
  • 07.11
  • 21.11
  • 05.12
  • 19.12

Adresse: Strandgaten 199, 2 etg.

Interesserte kan ta kontakt ved påmeldingsskjema her.