Foredrag: Traumer og rus – hva kommer først?

Septemberkonferansen 2021 satt søkelyset på traumer og rus – veien inn og veien ut.

Forskning viser at svært mange av dem som strever med rus også har traumeerfaringer. For oss som hjelpere er det vanskelig å skille om det er rusen eller traumene som skaper de største utfordringene for personen som trenger hjelp.

For å hjelpe mennesker ut av rus, er det sentralt å forstå de bakenforliggende årsakene til at de i utgangspunktet begynte å ruse seg. Derfor ønsker RVTS å ha fokus på hva som kan være veier inn i – og veier ut av rusen.

Jeg har deltatt på konferansen med foredraget: «Traumer og rus – hva kommer først?»

Hører ditt innlegg på septemberkonferansen. Du er så klar, tydelig og klok! Svært bra innlegg til ettertanke.

Facebook kommentar

Avslutningen på RVTS sin konferanse. I møte med store menn må små damer stå på kasser 🙂
Med Åse Lundegaard
Bilde lånt fra instagram.com/bergensjenten

Kanskje ses vi på Septemberkonferansen 2022, som har temaet «Traumer og skam»?

Følg med på denne siden: septemberkonferansen.no