Gruppebehandling for kvinner høsten 2021

Gruppeleder: Kari Lossius, psykologspesialist med videreutdanning i Mentaliseringsbasert gruppeterapi

Påmelding innen 2. august.

lossiuskari@gmail.com eller mobil 915 58 845

Om gruppebehandling

Gruppebehandling er effektivt og virksomt. Gruppebehandling har dokumentert god effekt på ulike psykiske utfordringer og livskriser. Sammenlignet med individuell terapi gir behandlingsformen deg større tilfang til mulige løsninger på de utfordringene du står overfor – siden flere hoder tenker vanligvis bedre enn ett.

Som deltager får du flere tips til å løse ulike problemstillinger samtidig som du vil oppleve at problemer eller konflikter sjelden bare har en, men mange mulig løsninger eller innfallsvinkler. I grupper hjelper deltagerne hverandre å forstå seg selv og andre.

Gruppeterapi er behandlingsformen der du endrer deg gjennom samhandling med andre og den muliggjør opplevelsen av å delta i et likeverdig fellesskap.

Grupper gir opplevelse av gjensidighet og respekt. Du oppfordres til å fortelle om dine og lytter til andres utfordringer, problemer og erfaringer. Når du deltar i en gruppe vil du erfare at det finnes andre med nesten tilsvarende problemer som de du selv har. Du er ikke lenger alene om å ikke mestre alt.

I gruppeterapi gir deltagerne hverandre råd og tips om hvordan deltagerne kan bedre egen livssituasjon. Det kan ofte være svært nyttig å få råd fra noen som er i nokså tilsvarende situasjon som du selv er i og vet litt hvor skoen trykker.

Gruppeterapi er en ypperlig arena for teste ut dine egne problemstillinger. Taushetsplikt om det som foregår i gruppene er en selvfølge.

Oppstart tirsdager kl 15.00 -16.30

Strandgaten 199, 5004 Bergen

Datoer:

  • 31.08.
  • 14.09.
  • 28.09.
  • 12.10.
  • 26.10.
  • 09.11.
  • 23.11.
  • 07.12.
  • 21.12.

Pris: kr 500,- pr gang, hele beløpet betales ved oppstart.