Kurs: Hjernen er ikke alene – om hjernen og rus

  • 28. september 2021, 18.00-20.00
  • Pris: kr 250,-
  • Forelesere: Kari Lossius og Fredrik Sylvester Jensen
  • Sted: Inndalsveien 47 B (i lokalene til Stiftelsen Albatrossen Ettervernsenter)

Om kurset

Vi søker sosial tilknytning fordi det skaper identitetsopplevelse, mening, trygghet og tilhørighet. Meningsfulle relasjoner styrker immunforsvaret. Denne sunne avhengigheten varer livet ut og styres blant annet av hjernens belønningssystem.

Ved utvikling av rusmiddelavhengighet klusser man til dette systemet, og avhengighet oppstår når hjernen forledes til å tro at rusmiddelet er det viktigste man trenger for å overleve.

Formål

Vi ønsker med kurset å formidle kunnskap om mekanismene bak rusmiddelutfordringer og på den måten gi økt forståelse og empati for dem som lider. I tillegg vise hvordan kunnskapen om tilknytning og behandling kan representere håp for personer som ønsker hjelp til å bryte ut av destruktive rusmønstre.

Seminaret avholdes som en kombinasjon av webinar og seminar. Det vil si at vi har plass til 20 personer fysisk til stede, mens resten følger seminaret digitalt. Ved påmelding velger du webinar eller fysisk seminarbillett.

Påmelding på aktkompetanse.no her