Fagdag 3. september: Relasjon og kjønn

Enhet for rustjenester er glad for å samles og starte høsten med felles faglig fokus. Overskriften er møte mellom mennesker.

Hva betyr relasjon i vårt arbeid?
Hvorfor er det så viktig?
Hvorfor er kjønn noe vi skal forholde oss til?

Og ikke minst, hva kan vi gjøre for å styrke oss i det relasjonelle arbeidet i møte med kvinner og menn.

Last ned informasjon med program her