Jeg er valgt inn i styret i RIO

På onsdag kveld denne uken fikk jeg den fantastiske meldingen om at jeg er valgt inn i styret i RIO. Jeg gleder meg til å få samarbeide med særs kompetente, kloke og flotte brukere.

Informasjon fra RIOs Facebook:

27. mars 2019 ble Finn Arctander valgt som ny styreleder i RIO. Finn var daglig leder i Stiftelsen Fossumkollektivet frem til han gikk av med pensjon i 2017. Da hadde Arctander ledet virksomheten i 11 år. Fra tidligere har han bred leder- og styreerfaring fra næringslivet, fra helse, miljøteknologi, bistandsarbeid i Asia og ideell sektor i Norge.

Finn har gjennom utviklingen av Fossumkollektivet vært med på en eventyrlig reise de siste årene, der han også har hatt god faglig støtte og drahjelp fra bl.a. Jon og Kenneth i RIO. Han ser at det er utfordringer i organisasjonen og uttaler etter årsmøtet at RIO nå må samle kreftene og trekke i samme retning.

«RIO er en viktig aktør i rusfeltet med mange flotte og engasjerte ansatte og frivillige – og skal være det fremover. Dette skal vi få til sammen!»

Psykologspesialist Kari Lossius ble valgt inn som den andre eksterne styrerepresentanten i RIO. Kari er kjent som en av de beste fagfolkene i rusfeltet, bl.a. som lærebokforfatter, foredragsholder og tidligere klinikkdirektør ved Bergensklinikkene

Videre i styret fortsetter Tone Meisdalen og Fredrik Nilsson. 1. vara til styret er Siv-Elin Reitan mens 2. vara er Elin Larsen.

 

Les mer om RIO på