Foredrag på den nasjonale scene til en fullsatt sal

Lørdag 9. februar holdt jeg foredrag på Den nasjonale scene om kvinner som strever med indre demoner og trange kjønnsroller, om et samfunn som  har mindre toleranse for aggressive, dominante  og selvhevdende kvinner, enn de har for menn. At forventninger til moderne kvinner er som å gå ut i spagat: du skal være selvstendig og sette grenser for deg selv – samtidig som du sitter fast i det «relasjonelle klisteret».