Norge mot en ny rusreform

En ny rusreform står ”på trappene”. De fleste politiske partiene er nå enige om at rusmiddelavhengighet skal behandles ikke straffes. Dette er godt nytt for de rusmiddelavhengige, deres pårørende, venner, kollegaer, politi, helsearbeidere og samfunnet generelt. Selv om det lenge siden rusmiddelavhengige havnet i fengsel på grunn av en brukerdose eller to, er den forstående … Fortsett Norge mot en ny rusreform