Gruppeterapi våren 2023

Gruppebehandling er effektivt og virksomt. Gruppebehandling har dokumentert god effekt på ulike psykiske utfordringer og livskriser. Sammenlignet med individuell terapi gir behandlingsformen deg større tilfang til mulige løsninger på de utfordringene du står overfor – siden flere hoder tenker vanligvis bedre enn ett.

Som deltager får du flere tips til å løse ulike problemstillinger samtidig som du vil oppleve at problemer eller konflikter sjelden bare har en, men mange mulig løsninger eller innfallsvinkler. I grupper hjelper deltagerne hverandre å forstå seg selv og andre.

Gruppeterapi er behandlingsformen der du endrer deg gjennom samhandling med andre og den muliggjør opplevelsen av å delta i et likeverdig fellesskap.

Grupper gir opplevelse av gjensidighet og respekt. Du oppfordres til å fortelle om dine og lytter til andres utfordringer, problemer og erfaringer.

Når du deltar i en gruppe vil du erfare at det finnes andre med nesten tilsvarende problemer som de du selv har. Du er ikke lenger alene om å ikke mestre alt. I gruppeterapi gir deltagerne hverandre råd og tips om hvordan deltagerne kan bedre egen livssituasjon. Det kan ofte være svært nyttig å få råd fra noen som er i nokså tilsvarende situasjon som du selv er i og vet litt hvor skoen trykker. Gruppeterapi er en ypperlig arena for teste ut dine egne problemstillinger.

Praktisk informasjon

Taushetsplikt om det som foregår i gruppene er en selvfølge. Gruppen er åpen kun for kvinner, maks 8 medlemmer. Du kan velge mellom mandager eller tirsdager.

Oppstart uke 3, mandag 16. eller tirsdag17. januar kl 16.00- 17.30.

Gruppen går annenhver mandag (oddetallsuker) til sammen 10 samlinger.

Adresse: Strandgaten 199, 2 etg.

Pris: 500 kr pr gang, påmelding innebærer at en blir belastet for alle gruppetimene om en deltar eller ikke. Betaling enten ved vipps 550195, eller kontonummer: 1503.89.00827

Påmelding 15.01.22 til lossiuskari@gmail.com eller mobil 915 58 845.

Kari Lossius psykologspesialist, videreutdanning i MBT (Mentaliseringsbasert) gruppeterapi.